Raport o stanie Gminy; sprawozd. finan. 2020

Przesyłam Państwu w załączeniu Raport o stanie gminy za ubiegły rok.

Raport o stanie gminy Suchy Las 2020

Przy okazji podaję również link do sprawozdania finansowego za rok 2020:  http://bip.suchylas.pl/93/sprawozdania-finansowe/

Pozdrawiam?   Dorota Majchrzak

Biuro Rady

tel.: 61 8926-293

e-mail: dorota.majchrzak@suchylas.pl