Relacja przew. zarządu po XXXIII sesji Rady Gminy SL

1/ XXXIII sesja Rady Gminy odbyła się ponownie w trybie on-line i zasadniczo w jej porządku obrad nie było zagadnień bezpośrednio dotyczących osiedla.

2/ W praktyce najwięcej czasu radnym zajęła dyskusja nad problemem zmian budżetowych w aspekcie funkcjonowania gminnej spółki GCI (m.in. odpowiedzialnej za sieci internetowe i monitoring gminny). Inne tematy i uchwały nie zajęły tyle czasu.

3/ Z kwestii mogących zainteresować naszych mieszkańców w tzw. Informacjach Wójta Marcina Bulińskiego i Wolnych Głosach pojawiły się informacje o:

-kontynuowaniu prac przy wymianie 184 lamp oświetlenia na ledowe w rejonie sąsiadującym z osiedlem (na samym osiedlu dalsza wymiana przewidziana jest w 2023 roku);

-projektowaniu ciągu ścieżek rowerowych od Borówkowej do Pawłowickiej przy ul. Obornickiej;

-o przygotowaniu do projektowania ścieżki rowerowej od Szkółkarskiej do Ptasiego Zaułka na ul. Muchomorowej;

-ogłoszeniu przetargu na wyłonienie operatora monitoringu gminnego (co limituje oczekiwane przez nas zmiany i rozbudowę monitoringu osiedlowego);

-budowie ścieżki rowerowej w ulicy Szkółkarskiej w kier. osiedla;

-radny Włodzimierz Majewski wrócił do dyskusji z poprzedniej sesji nt. zbyt małego poszerzenia pasa i chodnika w ulicy Szkółkarskiej przy skrzyżowaniu z Borówkową, na co Wójt odpowiedział, że roboty wykonano zgodnie z założeniami optymalnie;

4/ W ramach wolnych głosów przekazałem informacje i apel o wsparcie akcji pomocowej dla naszej mieszkanki Ani Karolewicz, oczekującej poważnej i kosztownej operacji, która to akcja będzie także jednym z głównych punktów programu Festynu rodzinnego  pn. JESTEM STĄD w dniu 12 czerwca 2021 r. (sobota), przy ul.  Sosnowej.

Plakat

J.Dudkiewicz