ŚWIETLICA – reaktywacja zajęć od 1 czerwca

Szanowni Mieszkańcy;

Zgodnie z informacją z Urzędu Gminy, znoszone sukcesywnie obostrzenia sanitarne pozwalają Wójtowi na zaplanowanie ponownego otwarcia naszej świetlicy do dyspozycji mieszkańców i poszczególnych kółek zainteresowań, z datą 1 czerwca br.

Planując wstępnie udostępnienie świetlicy, oczekujemy na szczegółowe regulacje i zarządzenia które będą ustalać nowe zasady korzystania z naszej świetlicy przy Placu Grzybowym 16.

Zwracamy się do wszystkich zainteresowanych reaktywacją zajęć w świetlicy  z prośbą o przekazanie w terminie do końca maja 2021 informacji czy zajęcia te zostaną podtrzymane przez poszczególne grupy w tej samej formie i terminach. Przekazane informacje pozwolą na przygotowanie planu zajęć tygodniowych w świetlicy, który będzie obowiązywał od  1 czerwca 2021

zarząd osiedla

Jarosław Dudkiewicz 

tel.+48 666 845 466

jaroslaw.dudkiewicz@onet.eu