Zebranie Mieszkańców 21 czerwca br.; możliwość spisu powszechn.

Zapraszamy na Zebranie Mieszkańców,

które poprzedzone zostanie Zebraniem Zarządu Osiedla (czwartek 17.06 br.)

Poniedziałek 21 czerwca 2021 godz. 20.00;

miejsce: osiedlowa świetlica, Plac Grzybowy 16

(na podst. rozdz.4 par. 12 Statutu Osiedla – uchwała nr XXV/211/2008 z 25.09.2008 z późniejszymi zmianami)

Przewidywany porządek obrad:
1/ Wybór przewodniczącego zebrania
2/ Stwierdzenie prawomocności zebrania, lista obecności
3/ Przedstawienie stanu realizacji zadań lokalnych (ZL) za 2021 r. – wg. uchwały z 07.09.2020
4/ Zgłoszenie wniosków do budżetu gminy na 2022 rok oraz Zadania Lokalnego na 2022 rok. Zebrane propozycje mieszkańców; nowe wnioski.
5/ Informacje przewodniczącego Zarządu ze stanu bieżących spraw oraz planowanych imprez obchodów jubileuszu 25 lecia osiedla:
6/ Wolne głosy i wnioski.
7/ Zakończenie zebrania.
INFORMACJA
Ze względu na stan epidemii COVID-19 w obrębie świetlicy może przebywać jednocześnie ilość osób gwarantująca zachowanie dystansu 1,5 m (praktycznie do 35 osób) – w przypadku większego zainteresowania zebranie będzie miało charakter plenerowy na placu przed świetlicą. Prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w zebraniu wcześniej mailem lub telef. (666845466) i gdyby ta ilość przekraczała wyraźnie 25 osób (minimalna ilość quorum) – zorganizujemy to spotkanie plenerowo przed świetlicą.
Prosimy o przybycie na zebranie w maseczkach ochronnych, używanie płynu dezynf. oraz zachowanie społecznego dystansu. ZAPRASZAMY !
Jednocześnie informujemy, że w trakcie Zebrania Mieszkańców dyżurować będzie w świetlicy pracownik Gminnego Biura Spisowego by chętni mieszkańcy mogli dokonać obowiązku spisowego. Zapraszamy do skorzystania z tej okazji.
Jarosław Dudkiewicz
Zarząd Osiedla Grzybowego
Przewodniczący