Realizacja Zadania Lokalnego 2021 – nasadzenia

W nawiązaniu do bieżących relacji zarządu ze stanu realizacji Zadań Lokalnych 2021 (uchwała Zebrania Mieszkańców nr 18/2020 z 07.09 ubr.) uprzejmie informujemy o stanie tzw. nasadzeń osiedlowych – pkt. 3 uchwały; za komunikatem z referatu ochrony środowiska UG. Informacje te traktujemy jako kluczowe w aspekcie zbierania wniosków do Zadania Lokalnego 2022:

Szanowny Panie Przewodniczący,

15 świerków zostanie posadzonych na dz.ew. nr 895/23 w ramach nasadzeń kompensacyjnych (te nasadzenia muszą zostać zrealizowane na tej działce – decyzja adm. Starosty Poznańskiego) – to jest rejon boiska i placu zabaw – dop. J.D.. Dodatkowe 10 szt. może zostać zrealizowane w ramach zadania ZLB-OSG-2021-0003, ale moje pytanie czy jest tyle miejsca, żeby posadzić na tym terenie 25 sztuk świerków – proszę to sprawdzić i przede wszystkim ustalić z zarządem, w których miejscach sadzimy i w jakiej rozstawie?

Odnośnie zagospodarowanie dwóch placy, to w ramach nasadzeń kompensacyjnych zostaną posadzone na placu przy Jaskółczej, w ramach nasadzeń kompensacyjnych, drzewa (zgodnie z projektem). Na chwilę obecną jest decyzja administracyjna na 3 szt. drzew.

Wszystkie prace związane z nasadzeniami kompensacyjnymi będą przeprowadzane nie wcześniej jak w drugiej połowie października do końca listopada 2021 r.. Dokładny termin nie jest możliwy w tej chwili do podania, ponieważ dopiero pod koniec lata rozpoczniemy procedurę wyłonienia wykonawcy do zrealizowania nasadzeń kompensacyjnych. W ramach budżetu przeznaczonego na nasadzenia kompensacyjne nie ma wolnych środków na zrealizowanie innych nasadzeń.

W związku z tym komunikatem, zarząd osiedla proponuje by w ramach wniosków do Zadania Lokalnego 2022 wprowadzić propozycje uzupełnienia nasadzeń obu skwerów (plac Sokoła i Jaskółcza/ Muchomorowa) zgodnie z publikowanym i zaakceptowanym przez mieszkańców projektem R.Dudzica z 2019 roku (ZL 2019).

Jarosław Dudkiewicz