Zakończenie prac teletechnicznych INEA

Uprzejmie informuję, że zgodnie z wcześniejszymi komunikatami na naszym osiedlu kończą się formalnie prace z funduszy tzw. POPC przy rozbudowie kanalizacji teletechnicznej umożliwiającej większy dostęp do szerokopasmowych usług internetowych i innych usług cyfrowych. Niezależnie od dotychczas zgłaszanych uwag i reklamacji do Wykonawcy; prosimy o ewentualne przekazanie jeszcze swoich zastrzeżeń do tych robót (szczególnie w zakresie odtworzenia nawierzchni) w związku z planowanymi na najbliższy piątek 11.06 br. odbiorami końcowymi tych prac, w których to przedstawiciel zarządu osiedla będzie także brał udział.