Dyżur radnej 280621

Spotkanie z mieszkańcami odbyło się w świetlicy w miniony poniedziałek tj 28/06/br. o godz. 20.00. Zgłoszone  do interwencji zostały następujące problemy:

1/ nieprawidłowe, niezgodne z przepisami parkowanie samochodów przed posesjami w zabudowie szeregowej, co całkowicie uniemożliwia pieszym korzystanie z chodnika

2/niedoświetlone chodniki – wysoka zieleń wzdłuż ulic i chodników skutecznie zatrzymuje dopływ światła, przez co są miejsca niebezpieczne, bo ciemne. Dotyczy to fragmentu ul. Nektarowej od ul. Koźlarzowej oraz ul. Opieńkowa na odcinku Koźlarzowa – Muchomorowa; ul. Kurkowa od skrzyżowania z Koźlarzową.

3/ konieczność  zabezpieczenia placu budowy przy ul. Krótkiej; bawią się tam dzieci i jest realne niebezpieczeństwo wypadku.

4/ pobudowanie „płaskich” wjazdów na chodniki, tak aby osoby z wózkami mogły łatwo wjeżdżać i korzystać z chodnika

5/ przepełnione kosze na śmieci szczególnie na Pl. Grzybowym. Być może w bezpośrednim sąsiedztwie świetlicy oraz sklepików i restauracji powinny stać większe i zamykane kosze na śmieci?

6/ powrócił temat dziennego domu opieki dla osób starszych, ale sprawnych fizycznie i intelektualnie i NIE wymagających nadzoru medycznego. Ośrodek, który powstał w Dopiewie, w wyniku porozumienia z gminami ościennymi jest ośrodkiem rehabilitacji dziennej. Kilkukrotnie od początku kadencji przekonywałam Wójta do tego pomysłu, zapewniając, że jest wiele osób starszych i samotnych, którym taki pobyt codziennie przez 8 godzin wraz posiłkami, dał szansę na złagodzenie osamotnienia i wykluczenia.  Jak dotąd – bezskutecznie, niestety.

7/ grafik kolejnych dyżurów podam po wakacjach

Obecnym dziękuję za przybycie. Wszystkie sprawy będą przekazane do odpowiednich referatów w Urzędzie Gminy w formie interpelacji lub konsultacji. Informuję, że następny dyżur odbędzie się we wrześniu. Grafik podam po wakacjach.

Radna Iwona Koźlicka