Komunikat w sprawie akcji docinania zieleni publicznej

Szanowni Mieszkańcy;

Zgodnie z komunikatem z 12.07 br. (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2021/07/komunikat-w-sprawie-kwestii-drogowych/); służby gminne zamierzają przystąpić w najbliższym czasie do corocznych docinek i prac pielęgnacyjnych zieleni występującej na obszarach publicznych na osiedlu. 

W najbliższym tygodniu przedstawiciel zarządu osiedla wraz z pracownikiem ZGK dokona analizy listy planowanych miejsc do korekty zieleni – przedstawimy ją do wiadomości mieszkańców – przed przystąpieniem do działań służb. Docinane lub wycinane mają być przede wszystkim rośliny zasłaniające tzw. „kliny widoczności” w rejonie skrzyżowań oraz wszędzie tam gdzie w sposób oczywisty przerastają one w przestrzeni chodników lub jezdni.

W związku z faktem, iż znaczna część tej zieleni jest nasadzana i pielęgnowana bezpośrednio przez mieszkańców w sąsiedztwie swoich posesji, zwracamy się z prośbą o dokonanie tych prac we własnym zakresie, tak by ewentualna likwidacja zieleni nie stała się przykrą formalną koniecznością, wynikającą np. z decyzji pokontrolnych wydz. komunikacji Starostwa Powiatowego.

Jarosław Dudkiewicz, zarząd osiedla