Komunikat w sprawie kwestii drogowych

W dniu 12 lipca odbyła się wizja lokalna p-li zarządu z przedstawicielem UG (p. Józefem Klimczewskim) na terenie osiedla. 

Celem spotkania była omówienie bieżących mankamentów i przekazanych kolejnych uwag mieszkańców – m.in. w ramach Zebrania Mieszkańców oraz bezpośrednio zgłaszanych do zarządu osiedla – co do problemów komunikacyjnych i związanych poruszaniem się po osiedlowych ulicach.

Ustalenia:

1/ Sprawa braku czytelności i rozpoznania lokalizacji adresów przy ul. Żurawiej i Przepiórczej – wielokrotnie zgłaszana przez mieszkańców – ustalono, że powstanie dodatkowa tablica informacyjna określające czytelniej rozgraniczenie pomiędzy tymi ulicami na skrzyżowaniu z ul.  Pawią. Odpowiednie działania zostaną też zainicjowane u zarządców map internetowych. Zwrócono uwagę także na przerastającą roślinność na skwerach przy ulicach.

2/ Kwestia dodatkowych „śpiących policjantów” na ulicach Sosnowej i Muchomorowej, zgłaszane przez mieszkańców ze względu na nadmierną prędkość przejazdów – p. Klimczewski zasugerował, że są przewidziane zmiany z tym związane, które muszą być uzgodnione ze Starostwem Powiatowym – sprawa w toku i głosy mieszkańców są brane pod uwagę.

3/ Sugestie wymuszenia honorowania zasady „prawej ręki” – na skrzyżowaniach równoległych np. na głównych dwóch ulicach ta zasada nie jest tolerowana i dochodzi do niebezpiecznych sytuacji – sprawa ma być monitorowana i niewykluczone są zmiany, ale one też muszą być uzgodnione ze Starostwem, które niechętnie widzi ustawianie dodatkowych znaków STOP, które postuluje wielu mieszkańców.

4/ Poruszono problem ponownie przerastającej zieleni publicznej (sadzonej w większości przez samych mieszkańców); padła propozycja zorganizowania spotkania z mieszkańcami, na którym Wójt wyjaśniłby konieczność usunięcia niektórych nasadzeń, ze względu na zalecenia kontrolne Starostwa dot. względów bezpieczeństwa ruchu (propozycja spotkania w czasie wrześniowego ZM). Jednocześnie zarząd zaapeluje do mieszkańców o dokonanie we własnym zakresie pielęgnacji (docięcia) nasadzeń bezpośrednio przy swoich posesjach zanim konieczne będą wycinki interwencyjne odpowiednich służb.

w imieniu zarządu osiedla

Jarosław Dudkiewicz