Relacja po sesji Rady Gminy

Relacja po XXXV nadzwyczajnej sesji RG.

Nietypowo bo 19 lipca odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy, która miała dwie części.

W pierwszej porannej części sesja dotyczyła dwóch głównych kwestii tj. zgody Rady na zamianę nieruchomości w rejonie między ul. Stefańskiego a Szkółkarską oraz utworzenia (zmiany) spółki LARG – Lokalna Agencja Rozwoju Gosp. Szczególnie ta druga kwestia rozbudziła spore emocje radnych i ewent. naszych mieszkańców, tym bardziej, że dotyczy m.in. kwestii przejęcia większej inicjatywy przez Gminę w planowaniu takich inwestycji na terenie gminy jak budowa wiaduktu na ul. Sucholeskiej czy chociażby wyczekiwanej „nowoobornickiej” (aspekt odciążenia osiedlowych uliczek od uciążliwego tranzytu ). Ostatecznie obie uchwały zostały przejęte a nowy Prezes LARG miał szanse zaprezentowania swojej osoby (p. Gerard Masłowski).

W drugiej uroczystej części mieliśmy okazje uczestniczyć wraz z burmistrzami zaprzyjaźnionych miast z Niemiec i Węgier, we wręczeniu 4 laureatom statuetek Dębowego  Liścia za społeczną aktywność –  m.in. p. Grażynie i Ryszardowi Głowackim (znanym nam także z organizacji rowerowych penetracji naszej gminy) oraz Arkadiuszowi Bresiowi (znany u nas  jako współorganizator z naszym zarządem licznych akcji pomocowych w tym wspólnej akcji pomocy Ani Karolewicz).

Jarosław Dudkiewicz