Autobus przez środek osiedla? – spotkanie z Wójtem

Na wniosek mieszkańców i zarządu osiedla, zaskoczonych realizacją projektu przedłużenia linii autobusowej przez teren osiedla i prowadzonymi pracami drogowymi, zorganizowane zostało spotkanie mieszkańców z Wójtem, który ma przedstawić argumenty za podjęciem tej decyzji bez wcześniejszych konsultacji społecznych. Zarząd osiedla zaproponował jak najszybsze podjęcie konkretnych rozmów nt. tej decyzji, jej konsekwencji i wyjaśnienia wszystkich okoliczności związanych z tą sprawą a dotyczących bezpośrednio naszych mieszkańców oraz umożliwienie przedstawienia zainteresowanym swoich racji dot. tego pomysłu. Nie wykluczamy możliwość śledzenia i uczestnictwa w spotkaniu poprzez uruchomienie live stream’owego przekazu.

Spotkanie wyznaczył Wójt na środę 11 sierpnia godz. 18.00 w formule plenerowej na boisku przy ulicy Sosnowej . Spotkanie ma charakter otwarty. Przed spotkaniem opublikujemy najczęściej pojawiające się pytania, które w tej sprawie kierują mieszkańcy m.in. do zarządu osiedla i Urzędu Gminy, które przekierunkowujemy do Wójta od momentu przekazania decyzji o przedłużeniu linii autobusowej.

Jarosław Dudkiewicz

zarząd osiedla grzybowego