Dyżury radnej

Uprzejmie informuję, że terminy moich najbliższych dyżurów są następujące:

06/09 godz. 19.00  oraz 08/11 godz. 19.00 (poniedziałki)