Nieprawidłowe parkowanie

W dniu 20/08/21r złożyłam pismo do Wójta z prośbą o interwencję w sprawie permanentnego, nieprawidłowego parkowania pojazdów przed posesjami, co utrudnia lub wręcz uniemożliwia korzystanie pieszych z chodnika. O interwencję prosili mieszkańcy.