Oświadczenie Zarządu po odpowiedzi Wójta w spr. autobusu przez osiedle

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU OSIEDLA

W związku z przekazanym pismem Wójta z 30.07 (otrzym. 06.08 br.) jako odpowiedź na nasze stanowisko i pismem Zarządu z 28.07 br. w kwestii prowadzonych obecnie prac drogowych na osiedlu, niniejszym oświadczamy co następuje:

1/ Od czasu wprowadzenia nowej organizacji ruchu (jesień 2019) Zarząd osiedla regularnie występował do Wójta w sprawie deklarowanych przez Wójta korekt w tym projekcie, które miały uwzględniać szereg uwag i wniosków mieszkańców składanych zarówno na ręce Wójta bezpośrednio jak i kierowanych do zarządu osiedla. Przy każdej nadarzającej się okazji, przedstawiciele zarządu zabiegali o zaprezentowanie mieszkańcom obiecywanych zmian, nad którymi referat komunalny deklarował prowadzenie analiz w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym ( p. Józef Klimczewski).

2/ W związku z okresem pandemii i utrudnioną komunikacją zeszłoroczne spotkania z władzami gminy zostały ograniczone do minimum i z tego powodu zaproszenie Wójta do zarządu, które otrzymaliśmy na 02.02 br. potraktowaliśmy jako chęć przeprowadzenia rozmów w sygnalizowanych tematach bolączek komunikacyjnych na naszym osiedlu. Dzień przed spotkaniem pozwoliliśmy sobie nawet podesłać agendę tematów, które chcieliśmy omówić na tym spotkaniu.

3/ Po ponownym omówieniu szeregu bolączek związanych z nadmiernym ruchem tranzytowym i nadmiernymi prędkościami samochodów przejeżdżających przede wszystkim dwiema  głównymi ulicami osiedla; zostaliśmy poinformowani przez Wójta w sposób ogólny o planowanych zmianach w organizacji ruchu, nad którymi pracuje referat komunalny UG oraz o zmianach w komunikacji publicznej, przy czym nie poinformowano nas (członków zarządu) – wbrew obecnemu stwierdzeniu – o konkretnych propozycjach projektowych czy terminowych oraz, że wprowadzenie zmian będzie tematem jakichkolwiek konsultacji z zarządem. Zaznaczyliśmy, że  różne wersje propozycji różnych zmian (w tym również dotyczących ewent. linii autobusowej) jeśli nawet były i są dyskutowane w różnych gremiach od kilkunastu lat, to jednak nie może być to traktowane jako wiążąca informacja publiczna.

4/ Nie otrzymaliśmy także żadnych konkretnych rozwiązań projektowych. Wyraziliśmy wtedy swoją opinię, że czegokolwiek dotyczyły by zmiany w tak drażliwej kwestii jak komunikacja publiczna lub zmiany w organizacji ruchu, oczekujemy pełnej informacji i możliwości konsultacji tych planów z naszymi mieszkańcami. Usłyszeliśmy wtedy, że są kwestie w zakresie komunikacji publicznej, które nie podlegają uzgodnieniom z samorządem lokalnym.

5/ Zaproponowaliśmy przygotowanie wspólnego komunikatu z tego spotkania by jednoznacznie poinformować mieszkańców, w duchu deklarowanej przez zarząd tej kadencji transparentności działań, o konkretnych planach Urzędu Gminy w zakresie komunikacji publicznej na osiedlu, o co prosiliśmy jeszcze przed Zebraniem Zarządu, które się odbyło w dniu 16.02 br. W związku z odmową zredagowania takiego komunikatu do mieszkańców, zarząd osiedla opublikował w ramach relacji zarządu z prac bieżących informacje (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/protokoly-z-zebran/) o odbytym spotkaniu (cyt.):

  • w dniu 2.02 z inicjatywy Wójta doszło do spotkania w Urzędzie w kwestiach dotyczących remontów ulic oraz spraw komunikacyjnych na osiedlu, na którym obecni byli przedstawiciele zarządu – przewodniczący Jarek Dudkiewicz, Renata Ramos, Andrzej Wielgosz  oraz radna  Iwona Koźlicka; z tego spotkania pojawi się oddzielny komunikat Wójta do mieszkańców;

6/ Oczekiwaliśmy dalszych działań konsultacyjnych w sprawie zmian w organizacji ruchu a także w tej sprawie obiecanego komunikatu Wójta. Tymczasem  ogólna informacja z pisma p. Wójta z 30.07 br. może robić mylące wrażenie jakoby zarząd osiedla doprowadził do zatwierdzenia propozycji przedłużenia linii autobusowej przez osiedlowe uliczki, nie informując o tym swoich mieszkańców.  Protestujemy przeciwko takiej interpretacji tego zapisu. Komunikat Urzędu Gminy z 29.07 br. był także dla nas zaskoczeniem (https://www.facebook.com/GminaSuchyLas/photos/a.199543180201620/2018327224989864/ ).

7/ Oczekujemy merytorycznych rozmów wyjaśniających powstałą sytuację i odpowiedzi na nurtujące i najczęściej zgłaszane przez mieszkańców pytania w tej sprawie:

– jeżeli od dłuższego czasu, przynajmniej od uruchomienia przystanku PKP „OSIEDLE GRZYBOWE”,  planowano przedłużenie linii autobusu, dlaczego nie przeprowadzono rzetelnych konsultacji z zarządem i mieszkańcami osiedla;

– dlaczego przez środek osiedla ma przejeżdżać autobus, gdy jednocześnie walczymy o uspokojenie ruchu na osiedlu?

– dlaczego linię autobusową nie można poprowadzić  na ul. Obornicką i objechać osiedla ulicami Obornicką/Złotnicką?

– jak zabezpieczony będzie ruch pieszy (dzieci) szczególnie  przy placu zabaw / boisku?

– czy znana jest lokalizacja przystanków i czy analizowano wpływ ich lokalizacji na bezpośrednie sąsiedztwo istniejących już posesji?

– jak ma przejeżdżać  autobus ulicą Jaskółczą? jak ma się tam mijać z samochodami? (ulica nie jest wystarczająco szeroka)

– czy dyskutowane pod tym względem ulice Muchomorowa/Sosnowa i Jaskółcza są przystosowane do obciążenia z osi autobusu? czy podbudowana nawierzchni jezdnej jest przystosowana do obciążenia pojazdami powyżej 3,5 tony?

w imieniu zarządu osiedla

Jarosław Dudkiewicz

https://www.facebook.com/OsiedleGrzyboweSuchyLas/photos/a.104453734531668/390400289270343/

Odpowiedź Wójta (otrzym. 06.08 br.) na pytanie zarządu z 28.07 br.