Pismo z Urzędu Gminy (odpowiedź)

Powyższe pismo jest odpowiedzią na pismo złożone przeze  mnie do UG w dniu 08/08/21r