Spotkanie z Wójtem w spr. autobusu na osiedlu

Relacja ze spotkania mieszkańców z Wójtem Grzegorzem Wojterą w sprawie przedłużenia linii autobusowej po ulicach osiedla grzybowego w dniu 11 sierpnia 2021 godz. 18.00 ; miejsce: boisko przy ul. Sosnowej.

1/ Spotkanie odbyło się na wniosek zarządu osiedla w wyniku pisma zarządu w imieniu mieszkańców nt. rozpoczętych  prac drogowych oraz komunikatu – odpowiedzi Wójta z 29.07 br. w tej sprawie.

Termin spotkania został wyznaczony przez Wójta; wzięło w nim udział około 70 osób. Wprowadzenie do spotkania zaprezentował Przewodniczący zarządu, przypominając historyczny kontekst problemów w organizacją ruchu kołowego na osiedlu i kolejnymi postulatami mieszkańców w kwestii korekty podjętych rozwiązań (ostatnia wersje organizacji ruchu wprowadzono jesienią 2019). Przypomniano także o pojawiających się przez ostatnie 20 lat pomysłach na wprowadzenie komunikacji autobusowej na osiedlu. Mieszkańcy i zarząd osiedla oczekiwali dokonania korekt w organizacji ruchu i spodziewali się przedstawienia tych pomysłów do wiadomości mieszkańców.

Przypomniano o podstawowych zgłaszanych problemach komunikacyjnych na osiedlu: niehonorowanie zasady prawej ręki na nieczytelnych skrzyżowaniach równorzędnych, postulaty o nieefektywną lokalizację progów zwalniających, nadmierny tranzyt samochodów z poza osiedla (w tym ciężarowych), przekroczone normy hałasu, problem zalewania posesji na ul. Sosnowej i Muchomorowej, lokalnie zdewastowane i nierówne nawierzchnie jezdni z powodu złej podbudowy, kłopoty z parkowaniem pojazdów dostawczych na placu grzybowym, kwestie działania monitoringu osiedlowego.

Przewodniczący zarządu odczytał listę pytań do Wójta, które zostały zgłoszone do zarządu osiedla przez zainteresowanych mieszkańców, którzy nie mogli przybyć na spotkanie (lista na końcu relacji).

2/ Wójt zaprezentował ogólnie na czym polega pomysł z wprowadzeniem linii autobusowej w ramach rozwoju komunikacji zbiorowej oraz zwiększeniu jej efektywności w porozumieniu z ZTM ulicami Sosnową, Jaskółczą i Muchomorową do przystanku PKP ZŁOTNIKI GRZYBOWE i dalej w kierunku OSIEDLE –  ZŁOTNIKI.

Wójt podał kolejne tezy i argumentacje:

– Zlikwidowana ma być pętka Nektarowa/ Sosnowa.

– Ma powstać węzeł przesiadkowy przy przystanku PKP.

– Dokumentacja projektowa tworzona była od marca br. i jej zatwierdzenie nie podlegało uzgodnieniom z lokalnym samorządem lub radnymi.

– Zatwierdzenie dokumentacji miało miejsce w Starostwie Powiatowym, a jej przyjęte rozwiązania dotyczą całego Suchego Lasu i wprowadzenia przyzwyczajenia do korzystania z komunikacji publicznej a nie z samochodów prywatnych.

– Wybór tej trasy jest optymalizacją wykonaną przez fachowców – projektantów – dlatego uniknięto ulicy Podgrzybkowej, a Jaskółcza w tej ocenie jest mniej narażona na BRD.

– zaplanowano dwa przystanki na ul. Sosnowej, jeden na Nektarowej i jeden na Muchomorowej.

3/ Po prezentacji Wójta odezwało się szereg głosów mieszkańców i odpowiedzi Wójta:

– dlaczego nie skonsultowano  przebiegu autobusu, prowadząc jego trasę tuż przy murze posesji na ul.  Jaskółczej / Przepiórczej? Kwestia nie podlega pod lokalny samorząd

– dlaczego nie poddano samego pomysłu pod konsultację mieszkańców a wcześniej wprowadzano zmiany? Wprowadzano dotychczasowe zmiany w związku z bezpieczeństwem ruchu; kwestia komunikacji zbiorowej nie podlega uzgodnieniom lokalnym

– kto i z czyich środków ponosi koszty kolejnych zmian w organizacji ruchu? Środki wynikające z uzgodnień w ramach ZTM

– jak często będzie kursować autobusy? Co ok. 30 min. średnio

Ile kosztują obecne zmiany? Ok. 200 tyś zł

– czy jest możliwość zmiany tej decyzji i wzięcia pod uwagę głosu mieszkańców osiedla? Decyzja nie będzie zmieniona i autobusy pojadą od 1 października, choć drobne korekty są możliwe;

czy były analizowane kwestie bezpieczeństwa na podstawie sytuacji niebezpiecznych na osiedlu; tak są analizowane na bieżąco, ale nie było zgłaszanych dużych ilości wypadków na osiedlu

czy można rozważyć wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na dwóch głównych ulicach i tam wprowadzenie ruchu autobusów; nie było to rozpatrywane, ale temat jest do dyskusji, ale teraz nie będzie zmieniony

dlaczego  zarząd osiedla lub radni nie byli brani pod uwagę przy tych ustaleniach?; Rada Gminy i Zarząd Osiedla nie są stroną w tych konsultacjach i nie były informowane w trakcie projektowania

Czy będzie przekazana konkretna informacja o projekcie? Tak, po tym spotkaniu zarządowi zostanie przekazany projekt i terminarz planowanych kursów oraz będzie dodatkowa akcja ulotkowa do mieszkańców

czy były robione postulowane badania hałasu i czy planuje się je zrobić? Zlecenie takich badań będzie robione w porozumieniu z władzami wojewódzkimi

czy będą zastosowane i jakie techniczne rozwiązania spowalniające ruch i poprawiające bezpieczeństwo? Niezależnie od przyjętych rozwiązań w projekcie mogą być jeszcze rozpatrzone dodatkowe postulowane rozwiązania jak spowalniacze listwowe, uniesione platformy, dodatkowe oznakowania, lokalne poszerzenia (np.  Jaskółczej), ewent. zmiany w organizacji ruchu etc.

czy możliwe są do zamontowania barierki ochronne i inne tego typu bezpieczne rozwiązania? Możemy to rozpatrzyć w odpowiednich miejscach

czy Wójt przewiduje możliwość zastosowania uchwały Rady Gminy o konsultacjach społecznych przy zgłoszeniu problemu przez odpowiednią ilość mieszkańców osiedla; temat dotyczy komunikacji publicznej ponad ta jedna jednostką i takie konsultacje musiały by dotyczyć min. 4 jednostek samorządowych

czy bierze się pod uwagę głos mieszkańców którzy chcieli by autobusu przez osiedle (radna) i czy należy brać pod uwagę konsultacyjnie ich zdanie? Przy okazji: dlaczego na dyżurach nie ma mieszkańców?  Nie wiadomo jak by brać pod uwagę ich zdanie

– czy był ogłaszany przetarg na prowadzone prace? Tak, komunikat był w ramach BIP-u na stronach urzędu z kosztem ok. 200 tyś zł

czy Wójt rozpatrywał jakie korzyści wprost będą z autobusu dla osiedla? Kto będzie korzystał? Liczymy na zmianę przyzwyczajeń i korzystanie z autobusu, który statystycznie zastępuje 14 pojazdów osobowych; będzie to monitorowane

– czy zaplanowano montaż sygnalizacji świetlnej deklarowanej na spotkaniu w czasie spotkania z mieszkańcami w 2019 roku; pierw będzie wprowadzona nowa organizacja ruchu z autobusami a potem będzie dopasowywanie sygnalizacji świetlnej na osiedlu (budżet na to istnieje – 250 tyś zł)

 czy wiadomo już co stanie się z terenem po obecnej pętli autobusowej przy Nektarowej; nie, nie wiadomo, teren należy do prywatnego właściciela

czy wiadomo jakie autobusy będą jeździć po ulicach osiedla; niewykluczone że skierowane będą planowane zakupione elektryczne i te mniejsze; będzie też robiona okresowa co 6 m. waluacja linii, czyli jakie są zapotrzebowania w zależności od frekwencji

 Spotkanie zakończyło się po ok. 2,5 h. stwierdzeniami Wójta o możliwości dalszych rozmów w mniejszym gronie o konkretnych detalicznych propozycjach korekt w tym projekcie oraz o wzięciu pod uwagę innych problemów z organizacja ruchu na osiedlu. Dokumentacja zostanie przekazana do publikacji (w załączeniu). Przewodniczący zarządu zaprosił  mieszkańców i Wójta na Zebranie Mieszkańców w dniu 13 września br.

 Pytania zadane korespondencyjnie przez mieszkańców  i odczytane na spotkaniu:

 – jeżeli od dłuższego czasu, przynajmniej od uruchomienia przystanku PKP “ZŁOTNIKI GRZYBOWE”, planowano przedłużenie linii autobusu, dlaczego nie przeprowadzono rzetelnych konsultacji z zarządem i mieszkańcami osiedla;

 – dlaczego przez środek osiedla ma przejeżdżać autobus, gdy jednocześnie walczymy o uspokojenie ruchu na osiedlu?

 – dlaczego linię autobusową nie można poprowadzić na ul. Obornicką i objechać osiedla ulicami Obornicką/Złotnicką?

 – jak zabezpieczony będzie ruch pieszy (dzieci) szczególnie przy placu zabaw / boisku?

 – czy znana jest lokalizacja przystanków i czy analizowano wpływ ich lokalizacji na bezpośrednie sąsiedztwo istniejących już posesji?

 – jak ma przejeżdżać autobus ulicą Jaskółczą? jak ma się tam mijać z samochodami? (ulica nie jest wystarczająco szeroka); różnica poziomów do 5 m. przy 5m szer. (zima).

 – czy dyskutowane pod tym względem ulice Muchomorowa/Sosnowa i Jaskółcza są przystosowane do obciążenia z osi autobusu? czy podbudowana nawierzchni jezdnej jest przystosowana do obciążenia pojazdami powyżej 3,5 tony?

 – przejście Jelonek / Grzybowe przy MADLANDZIE (Jodłowa – Rydzowa) – niebezpiecznie – brak realnego bezpiecznego przejścia?

– czy obecne prace przewidują rozwiązanie problemu zalewania posesji na ul. Sosnowej oraz Muchomorowej?

– w jaki sposób urząd zamierza ograniczyć „wariackie rajdy” szczególnie młodych kierowców po ulicy Sosnowej, ale i Muchomorowej?

– czy osiedle mogłoby być w całości strefami zamieszkania (poza dwiema głównymi ulicami) ?– pierwszeństwo pieszych na jezdniach

– czy rozpatrywano możliwość realizacji ruchu jednokierunkowego w obie strony na głównych dwóch ulicach i w taki sposób puszczenie tej linii autobusowej?

– czy obecny projekt organizacji ruchu uwzględnia decyzje o sygnalizacji świetlnej z jesieni 2019? Gdzie ma to być?

– czy uruchomiony zostanie monitoring lokalny by zapewnić bezpieczeństwo parkujących samochodów na ul. Opieńkowej?

– czy przewidziane są zmiany w organizacji ruchu i parkowania na placu grzybowym (problem samochodów dostawczych parkujących poza liniami stanowisk parkingowych)?

 Pytania pisemnie zostały przekazane Wójtowi .

 Protokołował

J.D.

SOR_PRZYSTANKI_AUTOBUSOWE – zatwierdzenie(1)