Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy SL – trzecie wyłożenie