Zapytanie do Wójta na sesji

Na ostatniej XXXVI sesji Rady Gminy Suchy Las, zadałam pytanie Wójtowi w sprawie decyzji co do sposobu i terminu interwencji dotyczących problemu zalewania części ulic Muchomorowej i Sosnowej na naszym osiedlu. W odpowiedzi Wójt potwierdził, że oba tematy wymagają pilnej interwencji. Co do Muchomorowej, gdzie problem jest dużo łatwiejszy do zrealizowania – zadanie to zostało przekazane do Referatu Komunalnego i będzie realizowane.  W przypadku ulicy Sosnowej – skierowano pismo w tej sprawie do przedsiębiorstwa Wody  Polskie.