Interpelacja

Informuję, że w dniu 20/08/br złożyłam interpelację do Wójta o następującej treści:

INTERPELACJA

Korzystając z przysługującego mi prawa i przywileju, w myśl   §13 punkt 1 Regulaminu Rady Gminy Suchy Las;  zał. nr 5 do Statutu Gminy Suchy Las, składam interpelację.

W reakcji na częste pytania ze strony mieszkańców oraz  liczne przejawy niepokoju i troski o bezpieczeństwo w kontekście nieskutecznego działania monitoringu, proszę o informację, jaki jest techniczny stan faktyczny monitoringu na Os. Grzybowym. W szczególności proszę o informację: ile jest sprawnych kamer, ile jest wszystkich zamontowanych kamer, czy zapis jest nagrywany; jeśli tak, to na jak długo jest przechowywane nagranie i kto dysponuje zapisem z monitoringu).

Zbliża się jesień, czyli dłuższe wieczory. Na osiedlu Grzybowym ciągle mają miejsce włamania do domów. Na placu zabaw dokonują się akty wandalizmu, nieobyczajnego zachowania, śmiecenia itp. Kierowcy notorycznie dopuszczają się przewinień i łamania zasad kodeksu drogowego. Bez sprawnych kamer monitorujących nie jesteśmy w stanie skutecznie pociągnąć sprawców do odpowiedzialności. Mieszkańcy obawiają się o swoje bezpieczeństwo zarówno na ulicach osiedla jak i w domu.

Sprawny i skuteczny monitoring jest niezbędny a jego realizacja pilna, dlatego raz jeszcze proszę o odpowiedź na powyższe i o pilne zajęcie się tym tematem.

 

Z poważaniem,

Radna Gminy Suchy Las, Iwona Koźlicka