MPZP – ul. Łagiewnicka – wyłożenie

Informujemy o rozpoczęciu piątego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki – rejon ulicy Łagiewnickiej.

Obwieszczenie i projekt MPZP Złotniki – rejon ulicy Łagiewnickiej dostępne są na stronie BIP UG Suchy Las – http://bip.suchylas.pl/…/obwieszczenie-o-piatym…/