Wygaśnięcie mandatu radnego

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU 

z dnia 20 września 2021 r.

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Suchy Las
Na podstawie art. 383a § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319)
Komisarz Wyborczy w Poznaniu  informuje, co następuje:

§ 1. W związku z uprawomocnieniem się orzeczenia Sądu Okręgowego w Poznaniu III Wydziału Karnego
sygn. akt III K 383/19, w dniu 23 czerwca 2021 r. wygasł mandat radnego Gminy Suchy Las wybranego
w okręgu wyborczym nr 13 z listy nr 16 zgłoszonej przez KWW GMINA RAZEM.
Radnym, którego mandat wygasł jest Włodzimierz MAJEWSKI.
§ 2. Obwieszczenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaje do
publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.
Komisarz Wyborczy w Poznaniu I
() Krzysztof Józefowicz