Zmiany w projekcie linii autobusowej

Planowany przystanek autobusowy na ul. Muchomorowej – zmiana;

W wyniku interwencji m.in. mieszkańców ulicy; podjęto decyzję o zmianie projektu w tym względzie. Otrzymaliśmy informacje z UG, że zamiennie zbudowana będzie zatoczka przystankowa przy skrzyżowaniu z ul. Jaskółczą.

J.D.