Autobus na osiedlu – komisja porządku RG

Posiedzenie Komisji Porządku RG  27.10.2021 – sprawa autobusu

W dniu 27.10.2021 miało miejsce posiedzenie Komisji Porządku Rady Gminy, na którym radni odnosili się m.in. do pisma naszego zarządu złożonego w imieniu 58 mieszkańców kwestionujących fakt wprowadzenia linii autobusowej nr 901 przez ulice naszego osiedla.

Poza 6 -cioma radnymi obecni byli 2 przedstawiciele referatu komunalnego UG oraz 3 mieszkańców osiedla. Na wstępie pracownik UG zaprezentował ideę wprowadzenia linii autobusowej na ulice osiedla i w dyskusji z radnymi wyjaśnił jakie korzyści spodziewali się uzyskać pomysłodawcy: dostępność komunikacji dla mieszkańców osiedla, uproszczenie przebiegu trasy bez potencjalnych opóźnień w kursowaniu itp. Radni dopytywali o problem wiat na przystankach, o techniczne sprawy podbudowy ulic, o frekwencji w autobusach, częstotliwości kursów, brak synchronizacji rozkładów jazdy z PKP itp. Wyjaśnienia składał też na to urzędnik ref. komunalnego UG, m.in. udowadniając ciągły wzrost frekwencji szczególnie młodzieży szkolnej w godzinach szczytu w autobusach jadących przez osiedle.

Wypowiedzieli się także mieszkańcy osiedla, generalnie kwestionując wprowadzenie linii autobusowej bez ustaleń z mieszkańcami, przez co w ocenie zaskoczonych mieszkańców autobusy wprowadzają więcej szkody niż korzyści (pogorszone bezpieczeństwo pieszych na chodnikach  i kierowców na zbyt wąskich np. Jaskółczej i Nektarowej, nikła frekwencja poszczególnych kursów (na pewno wczesnoporannych i późnowieczornych prawie zerowa). Zwrócono też uwagę, że nie wszystkie ustalenia z ZTM czy innymi instytucjami były prawidłowo uzgodnione. Sprawa została też skierowana przez mieszkańca do Nadzoru Budowlanego i Starostwa oraz ZTM. W dyskusji zwrócono uwagę na nieczytelność organizacji ruchu, brak honorowania zasady „prawej ręki” i słabe parametry podbudów techniczne geometrii i podbudów wciąż remontowanych nawierzchni ulic (głośna kostka) oraz nieokreślone wyniki badań okresowych stanu nawierzchni ulic na jakie powołuje się UG. Przewodniczący zarządu przypomniał historię zmian w organizacji ruchu na osiedlu (niedokończoną) i nałożenie na to bieżącego dodatkowego problemu zmian związanych z wprowadzeniem autobusu. Zadano pytanie o możliwość dokonania zmian zmniejszających uciążliwości funkcjonowania tej linii dla mieszkańców wraz z ewentualnymi zmianami technicznymi na osiedlu.

W podsumowaniu dyskusji urzędnicy UG potwierdzili, że sprawa nie jest finalnie zamknięta i Wójt zadeklarował zmiany w funkcjonowaniu tej linii po dokonaniu 3 miesięcznych obserwacji; na czym ewentualnie kierunkowo miały by polegać – nie chciano udzielić odpowiedzi. Radne Iwona Koźlicka i Anna Ankiewicz przywołały swoje spotkanie z Wójtem w tej sprawie i obietnice wprowadzenia na tę linię pojazdów elektrycznych (być może mniejszych) jak również korekt w grafiku rozkładu jazdy, nawet może z wycofaniem niektórych „pustych” kursów z terenu osiedla.

sporz. J.D.