Komisja Skarg i Wniosków Rady Gminy – 05.10 br.

W dniu 5.10 br. miało miejsce posiedzenie komisji skarg i wniosków RG, na którym rozpatrywano skargę mieszkańca Jelonka na Wójta złożoną w sprawie wprowadzenia linii autobusowej nr 901 na ulice naszego osiedla.

Na spotkaniu poza 4 radnymi obecni byli 2 urzędnicy referatu komunalnego UG oraz 4 mieszkańców osiedla.

Po odczytaniu skargi i wyjaśnieniach urzędników ukazujących historię wypracowanej decyzji ZTM o autobusie oraz wyrażeniu opinii o tej decyzji przez radnych i niezadowolonych mieszkańców, przewodniczący komisji zamknął dyskusję nad merytoryczną stroną tejże ze względu na fakt, że przedmiotem skargi jest ocena postępowania Wójta a nie analiza decyzji merytorycznej. Po dyskusji radni jednogłośnie odrzucili skargę, określając, że w ocenie komisji Wójt nie złamał prawa, ale nie zamyka to dyskusji mieszkańców, którzy w liczbie 58 wniosków złożyli swoje pisma do Rady Gminy będąc przeciwni autobusowi na ulicach osiedla. Ta kwestia będzie rozpatrywana przez inną komisję RG, być może razem z komisją skarg i wniosków. Termin nie jest jeszcze znany.

J.D.