MPZP – Suchy Las Wschód

Szanowni Państwo,
informuję o przystąpieniu do sporządzenia mpzp Suchy Las – Północny Wschód.
Skan obwieszczenia w ww. sprawie przesyłam w załączniku.
Przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów proszę o poinformowanie mieszkańców o wszczęciu przedmiotowej procedury planistycznej, np. poprzez zamieszczenie kopii obwieszczenia w gablotach informacyjnych (gdyby były potrzebne wydruki to proszę o informację ile sztuk mamy wydrukować – wydrukujemy i przekażemy Państwu).
Obwieszczenie wraz ze skanem uchwały dostępne są również w BIP-ie Urzędu Gminy, w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne –> Obwieszczenia projekty mpzp” (link: http://bip.suchylas.pl/…/planowanie-i-zagospodarowanie…/).
Z poważaniem
Daria Tomaszewska
podinspektor
Gminna Pracownia Urbanistyczna
tel. +48 61-8926-509
e-mail: daria.tomaszewska@suchylas.pl