Relacja z XXXVII sesji Rady Gminy

1/ W dniu 30 września br. ostatnia sesja RG rozpoczęła się od prezentacji działalności Lokalnej Grupy Działania „Kraina Trzech Rzek”, w czasie której zrelacjonowano różne inicjatywy wsparcia lokalnych inicjatyw samorządowych w naszej gminie.

2/ W głównej części sesji nie było tematów bezpośrednio dotyczących naszego osiedla a najbardziej radnych rozpaliła dyskusja nad racjonalnością decyzji o budowie skrzyżowania Obornicka/Pawłowicka w Złotkowie. Radni zdecydowali o wyasygnowaniu środków na wykonanie ekspertyzy dot. zasadności tej inwestycji.

3/W ramach informacji Wójta Marcina Bulińskiego usłyszeliśmy o trwających i kończących się robotach przy budowie parkingu przy przystanku kolej. „Złotniki – Grzybowe” oraz pracach remontowych na naszych ulicach. Podano też informacje o toczącym się projekcie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Muchomorowej (podpisana umowa) oraz o planowanym na 20.10 br. otwarciu kopert ofertowych w przetargu na długo oczekiwany wybór operatora monitoringu gminnego, a co za tym idzie rozpoczęciu wreszcie modernizacji i rozbudowy monitoringu na naszym osiedlu.

4/ W informacjach Przew. RG Ani Ankiewicz usłyszeliśmy o prowadzonej dyskusji z mieszkańcami SL i uzgodnieniami projektowymi dot. organizacji ruchu na ulicy Promienistej, co może mieć decydujący wpływ na ograniczenie ruchu tranzytowego po południowej stronie naszego osiedla.

5/ Szefowa RG zaprezentowała też skargę na Wójta złożoną w sprawie decyzji o wprowadzeniu autobusu na ulice osiedla. Skargę złożył mieszkaniec Jelonka. Jednocześnie odczytano wnioski – skargi w formie protestu 58 mieszkańców naszego osiedla, złożone do Rady Gminy przeciwko pomysłowi wprowadzenia linii autobusowej na ulice osiedla. W tej pierwszej sprawie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg i Wniosków RG we wtorek 5.10 o g. 8.30 w UG.

6/ Szefowa RG odczytała też dokument – zrzeczenie się mandatu  przez naszego osiedlowego radnego W.Majewskiego oraz pismo Komisarza Wyborczego o wygaśnięciu mandatu radnego jak również ogłoszenie o wyznaczeniu terminu Wyborów Uzupełniających na 5 grudnia br. wraz z kalendarzem wyborczym.

J.Dudkiewicz