Spotkanie 4 listopada br. – FUNDACJA BATOREGO

Szanowni Państwo,

zapraszamy radnych, sołtysów, przewodniczących osiedli, urzędników oraz mieszkańców na spotkanie o skargach, wnioskach, petycjach oraz inicjatywie uchwałodawczej mieszkańców z udziałem Szymona Osowskiego, prawnika, eksperta Pracowni Samorządowej Fundacji Batorego.

Spotkanie odbędzie się 4 listopada 2021, godz. 17:00
w Gminnym Ośrodku Sportu przy ul. Szkolnej 18. (sala konferencyjna w budynku Parku Wodnego)
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Organizatorami spotkania są: Pracownia Samorządowa Fundacji Batorego oraz radna Joanna Radzięda

Joanna Radzięda

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych