Wybory Uzupełniające do Rady Gminy – zarządzenie Wojewody

zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego