Wybory Uzupełniające do RG

DPZ-775-5/2021
KOMUNIKAT
KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I
z dnia 11 października 2021 r.
o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Suchy Las
zarządzonych na dzień 5 grudnia 2021 r.
Komisarz Wyborczy w Poznaniu I, na podstawie art. 99 i art. 406 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –
Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), informuje, że w wyborach uzupełniających do Rady
Gminy Suchy Las zarządzonych na dzień 5 grudnia 2021 r., przyjął zawiadomienia:
1) wyborców:
o utworzeniu komitetu wyborczego – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAW
DUDKIEWICZ;
– skrót nazwy: KWW JAROSŁAW DUDKIEWICZ;
– pełnomocnikiem wyborczym Komitetu będącym jednocześnie pełnomocnikiem finansowym
Komitetu jest: Alan Daniel Dudkiewicz;
– siedziba Komitetu: Złotniki, ul. Muchomorowa 34, 62-002 Suchy Las;
– obszar działania Komitetu: Gmina Suchy Las.
Komisarz Wyborczy w Poznaniu I
/-/ Krzysztof Józefowicz