Nasadzenia na osiedlu

Komunikat w sprawie nasadzeń zieleni

W ramach Zadania Lokalnego '2021 rozpoczął się kolejny etap nasadzeń zaplanowanej zieleni na osiedlu. Referat ochrony środowiska UG dokonał nasadzeń grabów czerwonych na boisku przy ul. Sosnowej (fot. nr 1). Planowane są też nasadzenia drzew iglastych (świerków) w ramach tzw. nasadzeń kompensacyjnych – uzupełnienie szpaleru drzew wzdłuż dłuższego płotu boiska. Staramy się o kolejne nasadzenia na boisku. Rozpoczęły się także roboty przy  nasadzeniach – zazielenienie skweru Jaskółcza / Muchomorowa (fot. nr od 2 do 4), którego projekt zrealizowany został w ramach ZL’2019. W ramach konsultacji z mieszkańcami – projektu  zazielenienia  skweru, został on zaprezentowany na naszych publikatorach – stronie fb i stronie www  ponad rok temu; napłynęło kilka uwag od bezpośrednich sąsiadów i kilku mieszkańców; w załączeniu szkic; oczywiście szpaler platanów wzdłuż ulicy Muchomorowej widoczny na zdjęciu – zostaje zachowany. Zarząd osiedla jest w stałym kontakcie z UG celem wykorzystania możliwości kolejnych nasadzeń kompensacyjnych dla zazielenienia osiedla. Nadal także staramy się o dokonanie zazielenienia placu Sokoła (także zaprojektowanego z ZL’2019).

J.Dudkiewicz