Relacja po XXXIX sesji RG

Ostatnia sesja Rady Gminy została zdominowana od jej początku przez wystąpienia seniorów z klubu Dębowy Liść, którzy w kilku wystąpieniach na początku sesji, próbowali udowodnić radnym, że odsuwanie w czasie decyzji o finansowaniu najmu nowej siedziby dla ich działalności, co zarzucono Radzie, jest niekorzystne dla ich działalności w ramach tego klubu, będącego pod opieką OPS. Wypowiedziało się też kilku radnych twierdząc, że dywagacje wokół kwot (limitów) w budżecie na WPF nie dotyczą zasadności tego wsparcia a jedynie troski o gospodarowanie środkami publicznymi. Ostatecznie w głosowaniu (minimalnie) temat został zdjęty z porządku obrad do dalszego rozpatrywania i rozmów z najemcą wskazanego lokalu, co spotkało się z burzliwą dezaprobatą licznie zgromadzonych na sesji seniorów.

Po uchwale w sprawie WPF, w dalszym porządku obrad nie było tematów bezpośrednio dotyczących osiedla, Rada przyjęła uchwały na 2022 r. o podatku od nieruchomości, środków transport, podatku rolnym, dotacji na gospodar. odpadami a także o ustal. wynagrodz. Wójta.

W tzw. informacjach Wójta usłyszeliśmy o otwarciu kopert przetargowych dot. wyboru operatora monitoringu osiedlowego i rozpoczęciu ich analizy (2 oferty), co może wreszcie z nowym rokiem dać szansę na poprawę funkcjonowania monitoringu na osiedlu. Poinformowano też o odbiorach techn. ścieżek rowerowych na ul. Szkółkarskiej i Stefańskiego i dalszych pracach projektowych dla ścieżek na Borówkowej i Muchomorowej.

Radny Rozwadowski zadał pytanie o możliwość realizacji wybiegu dla psów w SL (przy ul. Perłowej); dopytywano też o projekt uspokojenia ruchu na osiedlu SL, który może dać pozytywny efekt uspokojenia ruchu także na naszym osiedlu – Wójt odpowiedział , że jest w trakcie uzgodnień w Starostwie.

Ciekawą informacje przekazał Wójt w sprawie rozgrzebanej i porzuconej budowy prywatnego inwestora na działce przy Szkółkarskiej (przy górce saneczkowej) – w wyniku wielu zabiegów, działka została zakupiona ostatecznie przez Gminę i będzie można przystąpić wreszcie do jej zagospodarowania siłami UG.

W wolnych głosach miałem przyjemność wystąpić w imieniu komitetu organizacyjnego wspierającego Anię Karolewicz i skuteczną, dobiegającą końca, zbiórkę 2,2 mln. zł. na rzecz Jej leczenia, dziękując licznym darczyńcom i prosząc dalej o wspieranie Ani w Jej walce o lepsze jutro.

Jarosław Dudkiewicz

przewodniczący zarządu osiedla