Ścieżka rowerowa na grzybowym i istn. nasadzenia

Pismo złożone do Wójta

2021_11_29_Pismo do Wójta_sprawa ścieżki rowerowej

uwaga:

w treści pisma wynikła oczywista pomyłka – chodzi o ulice Sowią a nie Słowiczą