Zagospodarowanie polany pod lasem – projekt

Projekt Zagospodarowania polany pod lasem.

W ramach kontynuacji Zadania Lokalnego’2020 (kontynuacja) – projektu zagospodarowania polany pod lasem przy ul. Muchomorowej/ Nektarowej autorstwa pracowni p. Ryszarda Dudzica, powstała wersja projektowa, którą otrzymaliśmy od referatu komunalnego UG do szerokiej prezentacji mieszkańcom. Przypominamy, że w ramach ZL’2019 powstała ogólna koncepcja konkursowa, która stała się podstawą zlecenia projektu technicznego tej przestrzeni, przekazanej do zagospodarowania na cele społeczne samorządowi naszej jednostki w roku poprzednim. Obecny projekt jest w trakcie dopracowywania szczegółów i uzgodnień branżowych; stanie się też podstawą dalszych rozmów naszego zarządu z władzami gminnymi, celem pozyskania stosownych środków na realizację tego zadania – poza środkami z Zadania Lokalnego.

za zarząd osiedla

Jarosław Dudkiewicz, przewodniczący

Rys.2.Koncepcja_zagospodarowania_terenu_Muchomorowa_aktualna