Zebranie zarządu osiedla

Na osiedlowej stronie internetowej opublikowano sprawozdanie z ostatniego Zebrania Osiedle Grzybowe Suchy Las – Zarząd Osiedla z dnia 16.11 br.

https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/protokoly-z-zebran/.

Główne omówione tematy to:

– organizacja pracy zarządu i kalendarz imprez i zadań bieżących (w tym osiedlowa wigilia);

– rozliczenie środków z ZL’2021 i perspektywy realizacji ZL’2022 na podstawie uchwały ZM z 13.09 br.;

– sprawy interwencyjne mieszkańców, w tym przede wszystkim kwestia uspokojenia ruchu wraz z problemami po wprowadzeniu linii autobusowej;

– sprawy do skierowania i wyjaśnienia oddzielnymi wnioskami do Wójta;

– propozycja wprowadzenia dodatkowego przejścia dla pieszych na ul. Złotnickiej;

– zalewanie posesji na ulicach Sosnowej i Muchomorowej w trakcie nawałnicowych opadów;

– propozycja dodatkowych nasadzeń na boisku oraz sprawa zazielenienia skweru Muchomorowa/ Jaskółcza;

– kwestia dalszego zainwestowania polany pod lasem;

– perspektywa budowy ścieżki rowerowej na ul. Muchomorowej i Ptasim Zaułku;

Zapraszamy do lektury

J.Dudkiewicz