Świąteczne iluminacje osiedla – konkurs zabawa

KONKURS – ZABAWA NA NAJPIĘKNIEJSZĄ ŚWIĄTECZNĄ ILUMINACJE DOMU LUB MIESZKANIA  NA OSIEDLU GRZYBOWYM

Chcemy ponownie szczególnie rozświetlić nasze Osiedle. Tak jak w ubiegłym roku, świąteczne iluminacje naszych domów chcemy uczynić wyjątkowymi. Ogłaszamy ponownie konkurs – zabawę na najsympatyczniejszą iluminację świąteczną domu lub mieszkania na naszym Osiedlu.
W roku jubileuszu naszego osiedla podkreślmy odświętność nadchodzącego okresu, może uda się komuś podkreślić wątek jubileuszowy? Niech te niezwykłe iluminacje ucieszą nasze dzieci. Wszystkie iluminacje domów, zgłoszone do konkursu za zgodą właściciela, będziemy specjalnie prezentować. Dla autorów najciekawszych świetlnych dekoracji przewidujemy bardzo ciekawe nagrody – niespodzianki.
Reguły są ponownie bardzo proste:
1/ Zabawa będzie trwała od dziś do 6.01.2022.
2/ Najładniejsze iluminacje zgłoszą członkowie zarządu ale także mogą to zrobić zainteresowani. Prawo do publikacji zdjęcia danego obiektu, będziemy prosić indywidualnie właściciela posesji, chyba, że sam zgłosi się do konkursu – zabawy, podając tylko adres domu, mieszkania lub posesji.
3/ Przesłanie takiego zdjęcia lub zgłoszenia na zarządową stronę grupy fb https://www.facebook.com/groups/662486184524923/
traktujemy jako zgodę na publikacje zdjęcia iluminowanej posesji.
4/ Arbitrami w wyłonieniu zwycięzców zostali członkowie zarządu osiedla, przy czym brane pod uwagę będą także lajki mieszkańców pod konkretnymi zdjęciami. Wyłonienie zwycięzcy polegać będzie na systemie punktowym: każdy członek zarządu oceni wg. swojego uznania 5 najciekawszych iluminacji odpowiednio od 5 do 1 punktu. Nagrodzone zostaną 3 obiekty z największą ilością punktów. Przewidujemy oddzielne uhonorowanie obiektu z największa ilością lajków pod zdjęciem.
ZAPRASZAMY DO ZABAWY kilkoma zeszłorocznymi przykładami iluminacji na osiedlu
Zarząd Osiedla 12.12.2021