Budżet Gminy a planowane środki z ZL’2022

Zarząd Osiedla otrzymał dokument księgowy prezentujący planowane wydatki w ramach tzw. Zadania Lokalnego '2022, które zostały uchwalone przez mieszkańców na Zebraniu w dniu 13 września br. (uchwała nr 21/2021). Są to planowane inicjatywy własne mieszkańców pod auspicjami zarządu osiedla, które znalazły swoje odzwierciedlenie w Budżecie Gminy uchwalonym na ostatniej sesji Rady Gminy w dniu 20.12 br. . Uchwała ta zawiera także planowane wydatki na rzecz osiedla w ramach budżetu centralnego Gminy (patrz: https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2021/12/relacja-z-xxxx-sesji-rady-gminy/).

plan – Osiedle Grzybowe

Jarosław Dudkiewicz

zarząd osiedla