Dodatkowe przejście dla pieszych na ul. Złotnickiej ?

Nowe przejście dla pieszych na ulicy Złotnickiej – większy komfort
i bezpieczeństwo mieszkańców (komunikat po spotkaniu projektowo-konsultacyjnym z p-lem zarządu osiedla grzybowego), zgodnie z wcześniejszymi informacjami z zebrania zarządu 16.11 br.

 W celu zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Osiedla Grzybowe, rozważane jest utworzenie nowego przejścia dla pieszych na ulicy Złotnickiej (droga powiatowa), które połączyłoby dwie strony ulicy oraz przyczyniłoby się do lokalnego wzrostu bezpieczeństwa pieszych i ograniczenia hałasu.

Ulica Złotnicka staje się coraz bardziej zatłoczona. Każdego dnia dla wielu kierowców stanowi skrót do ulicy Obornickiej. Ruch wzmaga się szczególnie w godzinach porannych i popołudniowych w czasie dojazdów do okolicznych biur i sklepów. Jednocześnie brak jest przejścia dla pieszych, które łączyłoby Osiedle Grzybowe z zabudowaniami po drugiej stronie ulicy.

Rozważana jest wybrana lokalizacja na odcinku od skrzyżowania z ulicą Muchomorową do wysokości ulicy Żurawia (oznaczenie na szkicu ).

Ulica Złotnicka może stać się bardziej przyjazna i bezpieczniejsza. Dzisiaj naturalnym ograniczeniem prędkości na odcinku sąsiadującym z Osiedlem, jest z jednej strony przejazd kolejowy oraz z drugiej, przejście dla pieszych z wysepką na wysokości sklepu Leroy Merlin. Odcinek pomiędzy jest jednak na tyle długi, że niektórych kierowców skłania do przekraczania dozwolonej prędkości. Brakuje elementów infrastruktury drogowej, która pomagałaby utrzymywać kierowcom dozwoloną prędkość.  Od 1 czerwca tego roku, zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych obowiązany jest zmniejszyć prędkość i ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Postulowana nowa lokalizacja dodatkowego przejścia może zatem przyczynić się do zmniejszenia prędkości przejazdowych. W  konsekwencji zmniejszy się także hałas emitowany przez samochody poruszające się z niższą prędkością.

Nowe przejście dla pieszych to także większy komfort dla mieszków okolicy. Przejście, w wygodny sposób połączy uliczki osiedla z kompleksem firmy YouNick Technology Park po drugiej stronie ulicy. Już dzisiaj wielu rodziców odprowadza swoje pociechy do przedszkola Ul zlokalizowanego na terenie  Parku. W tym roku w YouNick pojawił się paczkomat, a na terenie obiektu działa także otwarta dla wszystkich stołówka. W najbliższym czasie firma YouNick planuje sporo dalszych zmian, które mają sprawić, że przestrzeń stanie się bardziej dostępna przede wszystkim dla ruchu pieszego i rowerowego, oraz pojawi się więcej zieleni oraz elementów małej architektury. Najważniejszą zmianą ma być fizyczne otwarcie przestrzeni kompleksu oraz wprowadzenie nowych funkcji usługowych dostępnych także dla mieszkańców okolicy.

Zarząd osiedla będzie dalej monitorował i konsultował dalsze ewentualne prace projektowe.

Jarosław Dudkiewicz