Konkurs ofert Wójta na wsparcie realizacji inicjatyw społecznych

Wójt Gminy Suchy Las ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Suchy Las, z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Suchy Las, oraz z zakresu ochrony środowiska w Gminie Suchy Las w 2022 roku.
Szczegóły: https://www.suchylas.pl/…/ogloszenie-otwartych…/