Relacja z XXXX sesji Rady Gminy

1/ Ostatnie tegoroczne obrady RG miały dla mnie szczególne znaczenie. Jako pierwszy punkt porządku sesji, złożyłem  ślubowanie obejmując mandat radnego Suchego Lasu. W krótkiej wypowiedzi, podziękowałem przede wszystkim mieszkańcom, którzy przez ostatnie miesiące dawali mi rozliczne dowody wsparcia mojej działalności, co utwierdza mnie w przekonaniu o sensie dalszego społecznego zaangażowania w sprawy naszej Gminy. Jednocześnie zadeklarowałem, dalej pozostanie przede wszystkim społecznikiem, wypełniającym swój mandat z woli i poparcia mieszkańców, już nie tylko naszego osiedla. Dziękując za tak liczne głosy zaufania, uprzejmie informuję, że deklarowane wsparcie dla wysiłków naszego zarządu pod moim kierownictwem, powoduje, iż od tego momentu będę łączył funkcje przewodniczącego zarządu osiedla z rolą radnego RG SL.  Na tej sesji  w ramach objętego mandatu objąłem także członkostwo komisji rewizyjnej RG.

2/ Z punktu widzenia kwestii osiedlowych, niniejsza sesja (budżetowa) decydowała o kilku kwestiach finansowych, o których zabiegaliśmy jako zarząd osiedla. Tworzenie uchwalonego na tej sesji budżetu gminnego na 2022r, było dość burzliwe. Już jako przyszły radny  uczestniczyłem w pracach komisji budżetowej (bez prawa głosu). Wiele kwestii tego budżetu objawiało się czasami dość ostrą polemiką pomiędzy Wójtem a radnymi. Trzeba przyznać, że generalnie zdecydowana większość radnych mocno skorygowała pierwotne zapisy projektu budżetu przedstawione przez Wójta. Dyskusja w tej sprawie przeniosła się także na samą sesję. Budżet na 2022 r. jest z pewnością trudny ze względu na liczne zewnętrzne okoliczności takie jak zapisy „Polskiego Ładu”, kwestie pandemiczne, sytuacja gospodarcza etc. Generalnie uchwała budżetowa i WPF zostały przyjęte przez Radę z licznymi poprawkami radnych.

3/ Z postulowanych korekt udało się wprowadzić do budżetu centralnego gminy na 2022r. środki na dalsze działania wokół problemu uspokojenia ruchu na osiedlu (180 tyś zł); zagwarantować finanse na działania modernizacyjne kanalizacji deszczowej (100 tys zł) w związku z nawałnicowym zalewaniem kilku posesji; na dalsze nasadzenia i zazielenienie osiedla (60 tys zł) dot. Placu Sokoła; na rozpoczęcie inwestycji zagospodarowania polany pod lasem (50 tys zł). W budżecie zagwarantowano także środki na kontynuacje przez osiedle projektu ścieżki rowerowej. Niestety w tym budżecie nie były rozpatrywane przez radnych takie kwestie (postulowane do budżetu centralnego przez zarząd) jak rewitalizacja placu grzybowego czy budowa nawierzchni ulicy Kruczej. Czekamy za to na rozstrzygnięcie przetargu na operatora monitoringu – jest szansa na jego remont i rozbudowę w nadchodzącym roku (z ZL’2017). Wójt potwierdził także , że w 2023 roku należy się spodziewać wymiany oświetlenia ulicznego na ledowe.

4/ Po przerwie inne tematy sesji nie wywoływały już takich emocji a dotyczyły kwestii sprzedaży nieruchomości gminnych, statutu Młodz. Rady Gminy, regulaminu dost. wody i kanaliz., uchwał w spr. Profilaktyki Rozw. Probl. Alkoh…., Gmin.Programu Przeciwdział. Przemocy…W tej drugiej uchwale zwróciłem uwagę na brak w uchwale lokalizacji działań świetlicy opiek. wych. dla dzieci, w naszej osiedlowej świetlicy. Zostanie to skorygowane.

5/ Radni także uchwalili plan pracy komisji stałych RG na rok 2022. Dyskusje wywołało ustalenie planu pracy komisji rewizyjnej w ramach której w I kwartale '2022 ma dojść do prezentacji wyjaśnień sytuacji Wójta w rozpoczynającym się procesie przed Sądem Okręgowym w Poznaniu (sprawa finansowania budowy szkoły). Wójt w tej sprawie zabrał głos w „wolnych głosach”, apelując o wstrzemięźliwość w reakcjach na tę sprawę i powrót do racjonalnego myślenia w komisjach o sprawach budżetowych (tematy zawieszone przez radnych), które niezależnie od toczącego się procesu są w ocenie Wójta istotne dla realizacji podjętych zobowiązań w Gminie. Przy okazji Wójt wspomniał o przewidzianych perturbacjach z długością kadencji ze względu na sytuację ogólną w kraju.

6/ W wyjaśnieniach Wójta dowiedzieliśmy się także o ostatecznym podpisaniu przez Wójta dyskutowanej umowy na najbliższy rok na najem miejsca dla sucholeskiego klubu „Dębowego Liścia” (nie doszło ostatecznie od poprzedniej sesji do spotkania w komisji w tej sprawie). W związku z dyskusją budżetową nad finansowaniem agencji LARG, zwróciłem uwagę na to, że w ramach powierzenia tej agencji  zadania projektu wiaduktu i węzła komunikacyjnego na ul. Sucholeskiej, nie należy zapominać o perspektywie budowy od tego miejsca tzw. Nowoobornickiej.

Jarosław Dudkiewicz

zarząd osiedla, przewodniczący