Spotkanie w Referacie Budowlanym w dniu 06/12/21r

Dzisiaj, tj w poniedziałek 06/12/br odbyło się spotkanie z kierownikiem Ref. Budowlanego, p. Aurelią Szczęsną w sprawie zieleni, planowanej do wycięcia w związku z budową trasy rowerowej wzdłuż ul. Muchomorowej do ul. Ptasi Zaułek. W spotkaniu oprócz mojej osoby, jako radnej i mieszkanki osiedla, uczestniczył przewodniczący zarządu osiedla p. Dudkiewicz. Oboje podzielamy pogląd, że należy zrobić wszystko, aby w jak najmniejszym stopniu ucierpiały kilkunastoletnie nasadzenia, głównie w postaci drzew i dużych krzewów. Z prawdziwą radością informuję, że udało się, wypracować  kompromis, który pozwoli zachować w obecnych miejscach większość nasadzeń. Kompromis polega na tym, że wcześniej niż pierwotnie planowano, zakończy się bieg ścieżki rowerowej w ten sposób, że  nie będzie ona przecinać ulicy Ptasi Zaułek. Po tej modyfikacji pozostają tylko trzy nasadzenia, co do których trzeba będzie podjąć  decyzje w trakcie prowadzonych prac budowlanych. Istnieje szansa, że i one będą mogły pozostać na swoim dotychczasowym miejscu. Gdyby jednak wystąpiła kolizja – będą  odsunięte od ścieżki, jednak pozostaną w pobliżu obecnych lokalizacji.

Serdecznie pozdrawiam, Radna Iwona Koźlicka