Wyłożenia MPZP – w sąsiedztwie osiedla

Szanowni Państwo,
informuję o planowanych wyłożeniach do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1) Suchy Las – rejon ulic Leśnej i Dębowej (I wyłożenie),
– obwieszczenie dostępne jest w BIP UG Suchy Las, pod linkiem:
2) Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej (III wyłożenie),
– obwieszczenie dostępne jest w BIP UG Suchy Las, pod linkiem:
Projekty planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będą dostępne pod ww. linkami od dnia rozpoczęcia wyłożenia podanego w obwieszczeniu.
Przewodniczących Zarządów Osiedli i Sołtysów proszę o poinformowanie mieszkańców, o wyłożeniu projektów uchwał do publicznego wglądu np. poprzez zamieszczenie kopii obwieszczenia w gablotach informacyjnych
Z poważaniem
Daria Tomaszewska
podinspektor
Gminna Pracownia Urbanistyczna
tel. +48 61-8926-509
e-mail: daria.tomaszewska@suchylas.pl