III-cie wyłożenie projektu MPZP – Jelonek Sosnowa/ Złotnicka

Spotkanie z zainteresowanymi w sprawie uwag do III wyłożenia projektu MPZP rejonu Jelonka (Złotnicka / Sosnowa) – świetlica osiedlowa – wtorek 4 stycznia godz. 20.15.

Zapraszamy na spotkanie po uprzednim zgłoszeniu do szefa zarządu osiedla.