Jubileusze 50 lecia małżeństwa

Informacja dla mieszkańców gminy, którzy w 2022 roku obchodzą 50-tą rocznicę ślubu

Pary małżeńskie obchodzące w 2022 roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego prosimy o zgłoszenie tego faktu osobiście przez małżonków w naszym Urzędzie Stanu Cywilnego, w terminie do 28 lutego 2022 roku.

Zgłoszenie to będzie podstawą do sporządzenia wniosku do Prezydenta RP o nadanie medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” i zorganizowania uroczystości ich wręczenia.

W myśl ustawy, dotyczącej przetwarzania danych osobowych, Urząd Stanu Cywilnego nie ma uprawnień do skierowania do Państwa pisemnego zapytania o zgodę. Dlatego Jubilaci muszą ten fakt zgłosić osobiście. Ci, którzy się nie zgłoszą, nie zostaną ujęci w zbiorowym wniosku przekazywanym za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego do Prezydenta RP.

W celu zgłoszenia zgody zapraszamy do USC Suchy Las po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji wizyty pod nr telefonu 678 926 277.

Marlena Kuziemska
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego