Kalendarium’2021 – plany na 2022

Drodzy mieszkańcy – po zakończeniu roku i u progu Nowego prezentujemy Państwu  wspomnieniowe Kalendarium minionego roku na osiedlu wraz ze wstępnym planem działań i propozycji inicjatyw na rok bieżący.

KALENDARIUM ROKU 2021 i PLANY NA 2022 ROK

1/ WYDARZENIA SPOŁECZNO – INTEGRACYJNE

– rozstrzygnięcie konkursu na świąteczną iluminacje osiedla 2020/21 – styczeń

– Quiz wiedzy o osiedlu z okazji jubileuszu 25 lecia osiedla

– GEOCACHING SUCHOLESKI – rowerowo-turystyczne poszukiwanie fantów w ciekawych miejscach gminy z okazji jubileuszu osiedla (kwiecień – październik);

– prezentacja galerii zdjęć z okazji 25 lecia osiedla na ogrodzeniu boiska przy ul. Sosnowej;

– organizacja Dnia Kobiet w rytmach SALSATION – 6 marca – plac przed Centrum Kultury;

– uroczystości jubileuszowe 2 par mieszkańców – 24 marca – z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego;

– integracyjna akcja „sprzątania osiedla i lasku” – 24 kwietnia – wraz z pokazem na polanie pod lasem poprawnego spalania i akcja zbiórki pomocowej na rzecz schroniska dla zwierząt a także sponsorskim darem sadzonek dla mieszkańców od LEROY MERLIN

– Dzień Flagi 2 maja – uroczystość odsłonięcia masztów i „Dębu 25 lecia” na placu grzybowym;

– akcja nasadzeń niezapominajek na osiedlu – Dzień Niezapominajki – 15 maja

– Msza Św. Jubileuszowa dziękczynna z okazji 25 lecia osiedla – 3 czerwca – kościół parafialny św. Beretty Molly w Złotnikach;

– Festyn Rodzinny i Charytatywny na rzecz Ani Karolewicz, koncert MEZO na boisku przy ul Sosnowej – 12 czerwca

– Zebranie Mieszkańców  21 czerwca

– Współorganizacja Festynu Charytatywnego „Cała Gmina dla Ani” na rzecz Ani Karolewicz w Golęczewie – 31 lipca;

– organizacja plenerowego spotkania Wójta z mieszkańcami w sprawie wprowadzenia linii autobusowej nr 901 na ulice osiedla – 11 sierpnia;

– udział delegacji osiedla w uroczystościach rocznicowych wybuchu II wojny światowej w Łagiewnikach – 1 września

– kino plenerowe dla mieszkańców na boisku przy ul. Sosnowej – 4 września

– Zebranie Mieszkańców 13 września

– Współorganizacja Festynu Charytatywnego „Ania i Przyjaciele” na rzecz Ani Karolewicz w Suchym Lesie  wraz z rajdem rowerowym Grzybowe – Golęczewo – Suchy Las – 18 września

– „Grzybowe na grzybobraniu” – 23 października  wyjazd integracyjny w rejon lasów pod Obornikami;

– Halloween na osiedlu – 31 października – grupowe sąsiedzkie zabawy grup rodziców i dzieci

– udział w uroczystościach niepodległościowych w Golęczewie i w Chludowie 10 i 11 listopada

– akcja grupowego ubierania choinki na placu grzybowym – 27 listopada – przez dzieci na święta Bożego Narodzenia

– „Andrzejki na grzybowym” – 30 listopada – plenerowa impreza dla dzieci i dorosłych wraz z sołectwem Jelonek;

– Wybory Uzupełniające do Rady Gminy w okręgu obejmującym osiedle i Złotniki Wieś – 4 grudnia – bez głosowania

– wydanie kalendarza jubileuszowego i charytatywnego na 2022 (wsparcie Ani Karolewicz) przy udziale  sponsorskim firmy YOUNICK – dystrybucja wśród mieszkańców i sympatyków;

– Wigilia osiedlowa w plenerze dla dzieci – plac grzybowy – 17 grudnia

– Wigilia osiedlowa dla dorosłych na placu grzybowym – 18 grudnia

– sesja Rady Gminy – 20 grudnia – ślubowanie nowego radnego z terenu osiedla

– uroczystości patriotyczne – 27 grudnia – z okazji rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego przed Urzędem Gminy i w Centrum Kultury;

– Plenerowy sylwester osiedlowy mieszkańców wraz z sołectwem Jelonek – 31 grudnia

– w trakcie całego roku odbyły się cztery zebrania zarządu osiedla oraz dwa zebrania komitetu obchodów jubileuszu 25 lecia osiedla

 

 

2/ AKTYWNOŚCI STAŁE I CYKLICZNE NA OSIEDLU

– aktualny stan:

3/ TEMATY OGÓLNE, KTÓRE UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ W ROKU 2021:

– Rozbudowa sieci teletechnicznej operatorów INEA i ORANGE co przy istniejących dotychczasowych operatorach, udrożniło różnorodny dostęp do szerokopasmowego internetu dla prawie  100 % powierzchni osiedla;

– Budowa sieci czujników pomiaru zanieczyszczenia powietrza (dostępne pod  linkiem JAKOŚĆ POWIETRZA na osiedlowej stronie) – posesja przy ul. Smardzowej (przy boisku); budynek kliniki weterynaryjnej ul. Muchomorowa; kościół parafialny przy ul. Złotnickiej;

– Pozyskanie dodatkowych środków na nasadzenia zieleni na osiedlu (rejon boiska sportowego oraz skwer ul. Jaskółcza i Muchomorowa);

– Udział przedstawicieli zarządu w konsultacjach społecznych w sprawie Strategii Rozwoju Gminy;

– projekt zagospodarowania polany pod lasem przy ul. Muchomorowej; oczekiwanie na zakończenie i oddanie projektu z początkiem 2022r.;

– współudział w odbiorach technicznych po pracach sieciowych instalacji światłowodowych na osiedlu wraz z organizacja czterech spotkań z mieszkańcami w sprawie organizacji robót;

– dwukrotny udział w przesłuchaniach publicznych projektu MPZP rejonu Jelonek (Złotnicka / Sosnowa) wraz z przedłożonymi uwagami do planu;

– sprawa uwag mieszkańców, korespondencji i wyjaśnień z ZGK nt. systemu kontenerowego odbioru śmieci zmieszanych i bioodpadów;

– reaktywowanie aktywności integracyjnych po okresie pandemicznych obostrzeń oraz nowe inicjatywy zajęć społeczno-integracyjnych w świetlicy (zajęcia taneczno-rytmiczne dla dzieci, współpraca z harcerskim szczepem NOMADA – zajęcia dla zuchów i harcerzy, ćwiczenia grupy TAI CHI, zajęcia fittnesowe dorosłych, klub Dębowego Liścia” dla seniorów)

– uzgodnienia i wsparcie idei mobilnego straganu (warzywniaka) na placu grzybowym;

– projekt techniczny zagospodarowania polany pod lasem przy ul. Muchomorowej na podstawie opracowanej wcześniej koncepcji (w trakcie ukończenia);

– akcja prezentacji archiwalnych zdjęć osiedla od mieszkańców na portalu fb zarządu osiedla;

– stała akcja charytatywna pomocy domowi – ochronka JUREK; zebranie i przekazanie darów od mieszkańców i przyjaciół (pięciokrotnie w ciągu roku) + datki finansowe;

– permanentna pomoc w zbiórkach i wsparcie Ani Karolewicz;

– rozmowy z właścicielem o modernizacji elewacji budynku świetlicy (planowane w 2022);

– udekorowanie placu grzybowego „rysunkami sprawnościowymi” dla dzieci (z CK)

– tablice informacyjne na zbiornikach retencyjnych w lasku (zrealizowane podwójnie po chuligańskiej dewastacji);

– przesadzenia nasadzeń z terenów prywatnych na plac Sokoła;

 

4/ NAJCZĘSTSZE INTERWENCJE ZARZĄDU W KWESTIACH OSIEDLOWYCH:

– dodatkowe kontenery na bioodpady (choinki i bioodpady jesienne);

– awarie oświetlenia ulicznego;

– interwencje w sprawie podtopienia nasypu kolejowego w wyniku tam bobrów przy zbiorniku retencyjnym;

– kwestie problemów komunikacyjnych na osiedlowych ulicach;

– sprawa odbiorów odpadów zmieszanych i segregowanych;

– instalacja tymczasowej fotopułapki straży gminnej w obrębie lasku oraz boiska;

– utrzymanie porządku i wybryki chuligańskie w obrębie boiska i placu zabaw;

– akcja docinek zieleni w przestrzeni publicznej (tzw. kliny widoczności);

– temat uporządkowania i odtworzenia terenu i zieleni na ul. Koźlarzowej po robotach wykonawcy;

– dodatkowe wygrodzenie strefy bezpieczeństwa kręcącej zabawki na placu zabaw;

– interwencje w sprawie nieporządków w rejonie kontenerów na używana odzież lub koszy na śmieci ogólno komunalne;

– interwencje w sprawie połamanych konarów i zagrożeń wiatrołomami w okolicznym lasku;

– sprawa napraw zabawek na placu zabaw (np. rozrywanego baldachimu nad piaskownicą)

5/ STAN REALIZACJI ZADAŃ LOKALNYCH I Z BUDŻETU GMINNEGO NA OSIEDLU

1/ Działalność społeczna integrująca mieszkańców (w tym Festyn Rodzinny, osiedlowa Wigilia Bożego Narodzenia, impreza Sprzątania osiedla i lasku, dofinansowywanie kółek zainteresowań na terenie świetlicy) – 18 000 zł ; zrealizowano w całości

2/ Domki dla jerzyków lub jaskółek –zakupiono i zmontowano 4 kpl  (+ 1 kpl. rezerwa) –  2 000 zł;

3/ Środki na nasadzenia zadrzewień, plac grzybowy, boisko –  10 000 zł; zrealizowano

4/ Doposażenie placu zabaw w nową zabawkę na podstawie projektu modernizacji placu z 2020 –  24000 zł;  zrealizowano

5/ Współorganizacja imprez klubu „Dębowego Liścia” –  1000 zł; wykorzystano w połowie;

6/ Dofinansowanie urządzenia „elektroniczne ucho” dla Szkoły Podstawowej nr 1 –  1 000 zł; zrealizowano w całości;

7/ Przygotowanie zdjęć prezentujących historie osiedla – 2512 zł; podjęto decyzje o wykorzystaniu środków na cele integracyjne; wykorzystano

Ponadto kontynuowano rozmowy i starania wokół niezrealizowanych dotąd zadań z Zadania Lokalnego z poprzedniego budżetu (2017r.)  w postaci uzupełnienia osiedlowego monitoringu o zainstalowanie kamer na placu zabaw i boisku sportowym oraz na ulicy Nektarowej (4 kamery z montażem) – koszt zatwierdzony 40 000 zł; a także zadania niezrealizowane w 2020r. (m.in. zagospodarowanie polany pod lasem – z kosztem 20 000 zł).

Udało się pozyskać dodatkowe środki z budżetu centralnego gminy na:

– dodatkowe nasadzenia na skwerze Jaskółcza / Muchomorowa;

– dodatkowe nasadzenia drzew iglastych na boisku sportowym przy ul. Sosnowej (w ramach tzw. nasadzeń kompensacyjnych)

– projekt ścieżki rowerowej na ul. Muchomorowej (inicjatywa radnej Iwony Koźlickiej);

– maszty flagowe ustawione na placu grzybowym;

– wykonanie dojścia do peronu ZŁOTNIKI – GRZYBOWE;

– bieżące remonty nawierzchni ulic w miejscach skrajnie zdewastowanych;

– pozyskanie dodatkowej tablicy informacyjnej przed świetlicą;

 

6/ NAJWAŻNIEJSZE KWESTIE CZEKAJĄCE NA ROZSTRZYGNIĘCIA

– Kwestia uspokojenia ruchu i linii autobusowej na osiedlu (tzw. waluacja decyzji);

– Problemy z parkowaniem pojazdów na wąskich uliczkach;

– Sprawa rewitalizacji placu grzybowego i sąsiednich uliczek wraz z problemem z parkowaniem;

– Kwestia modernizacji kanalizacji deszczowej ulic Sosnowa i Muchomorowa celem likwidacji zalewania posesji po nawałnicowych opadach deszczu;

– sprawa poprawienia stanu monitoringu osiedlowego wraz z jego rozbudową;

– dokończenie przebudowy ogrodzenia i bramy wjazdowej na boisko;

– wypracowanie optymalnej decyzji co do lokalizacji wybiegu dla psów;

– wymiana oświetlenia ulicznego na sprawniejsze ledowe (przewidziane w 2023r.);

– kwestia zmian na ul. Złotnickiej (problem zimowego i jesiennego utrzymywania chodników; sprawa dodatkowego przejścia dla pieszych);  plus dodatkowy chodnik miedzy Łabędzią a Złotnicką;

– sprawa budowy ścieżki rowerowej na ul. Muchomorowej, Ptasim Zaułku i dalej przy zbiorniku retencyjnym wzdłuż torów PKP do ul. Złotnickiej;

– dalsze działania przy zagospodarowaniu polany pod lasem;

– nowe inwestycje w świetlicy (w ramach ZL’2022) – nagłośnienie, statyw, lustra

7/ PLANY I ZAMIERZENIA ZARZĄDU NA ROK 2022; ZGŁASZANE PROPOZYCJE MIESZKAŃCÓW;

– kolejne wyposażenie placu zabaw i boiska (w ramach ZL’2022);

– pomysły na kolejne nasadzenia na osiedlu i działania na rzecz  ratowanie istniejących;

– budowa ścieżki rowerowej przez osiedle;

– propozycja modernizacji zjazdów (wózki) z chodników (obniżenie krawężników);

– dodatkowe zmiany w nasadzeniach (i ewent. ławki) na skwerze Jaskółcza/ Muchomorowa;

– wykonanie oświetlenia ulicznego na wewn. drogach dojazdowych do garaży na zapleczach posesji przy placu grzybowym, ul. Opieńkowej, ul. Borowikowej, ul. Maślakowej;

– sprawa brakujących fragmentów chodników w ulicy Muchomorowej przy Łabędziej

– wiosenna impreza muzyczna (impreza karnawałowa?) – np. zespół ŻUKI wraz z CK na placu grzybowym;

– Sprzątanie świata – lasek przy osiedlowy z ogniskiem na polanie; kwiecień ?

– Festyn osiedlowy – termin majowo-czerwcowy

– Impreza kynologiczna dla właścicieli piesków, propozycja rozszerzenia jako „imprezę animalistyczną”

– Uroczystości patriotyczne np. 3 maja, 1 września na poligonie w Łagiewnikach czy 11 listopada (np. Golęczewo) czy 27 grudnia  – udział delegacji

– kino plenerowe dla mieszkańców początek września lub koniec sierpnia – sobota ? , boisko sportowe ul. Sosnowa

– zaproszenie na gminne dożynki do Chludowa;

– jesienne grzybobranie  – organizacja wyjazdu dla chętnych

– wigilia osiedlowa w grudniu – teatrzyk dla dzieci (raczej znów w piątek) a w sobotę wigilia dla mieszkańców w formule plenerowej….prezenty dla dzieci;

– organizacja innych imprez w zamkniętych pomieszczeniach (np. spotkania z ciekawymi ludźmi, turniej szachowy?) – dalsze decyzje zależne po ogłoszeniach dotyczących sytuacji sanitarnej;

– Kontynuacja dotychczasowych działań integracyjnych: dalsze zajęcia bieżące w plenerze – SALSATION (cały rok dwa razy w tygodniu), JOGA na polanie (od wiosny do jesieni), Morsation w Strzeszynku, WF na boisku; ZUMBA w świetlicy (grupa dla dzieci i być może dla dorosłych), kółko brydżowe w świetlicy, zajęcia wewnętrzne i zewnętrzne dla dzieci (zuchy) i młodzieży (harcerze) szczepu NOMADA; stałe zajęcia TAI CHI – grupa piątkowa; grupa „Dębowego Liścia – OPS dla seniorów; ewent. gry planszowe

– propozycja klubu FIGHTER zajęć karate dla dzieci w świetlicy; ewent. zajęcia pierwszej pomocy dla seniorów; ewent. kurs komputerowy dla dorosłych

– Dalsza kontynuacja zbiórek pomocowych dla Ochronki JUREK ze Starołęki (konkretne produkty) oraz Ani Karolewicz czy Michalinki Greckel – ogłoszenie kolejnych akcji; zarząd będzie kontynuował zbieranie darów i wspieranie w różnych formach tego miejsca i tych dzieci;

– zakończenie roku jubileuszowego – rozdanie statuetek 25 lecia ? Bal „25 lecia” ? być może w okresie karnawałowym – propozycje raczej imprezy plenerowej np. na placu grzybowym z koncertem wspólnie z organizacją z CKiBP;

J.D.