Kontenery na używaną odzież na osiedlu

Pismo zarządu do Urzędu Gminy:
Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na zadane pytanie, staraliśmy się przeprowadzić jak najszersze konsultacje z naszymi mieszkańcami nt. obecnej lokalizacji kontenerów na odzież używaną. Przeprowadziliśmy kilkudniową ankietę na naszym forum internetowym (ok. 40 osób) oraz przekazaliśmy informacje oraz zapytania na newsletterze (dociera do 330 adresów). Było także sporo bezpośrednich rozmów i przekazywanych uwag w innych formach.
Zdecydowana większość respondentów jest za dotychczasowym utrzymaniem lokalizacji tych pojemników. Jednocześnie zwraca się uwagę na potrzebę większej kontroli osób (firm) odpowiedzialnych za utrzymanie porządku wokół tych miejsc, ze względu na częste mylne traktowanie takich pojemników i długotrwałe zaleganie innych rzeczy czy wręcz innego rodzaju odpadów, wokół tych pojemników.
Sugerujemy również by może opublikować w czytelnych miejscach jakąś formę Regulaminu korzystania z tych pojemników (gabloty informacyjne, portale internetowe, strona osiedlowa).
Podsumowując: zarząd osiedla rekomenduje pozostawienie pojemników w obecnych lokalizacjach bez zmiany ich ilości w obrębie osiedla.

w imieniu zarządu

Jarosław Dudkiewicz, przewodniczący

jaroslaw.dudkiewicz@onet.eu