MPZP Jelonek – przesłuchania w ramach III wyłożenia

W dniu 10 stycznia miało miejsce publiczne przesłuchanie w ramach III wyłożenia projektu MPZP rejonu Jelonek (Sosnowa/ Złotnicka). Spotkanie z urbanistami i Gminnym Biurem Planowania Przestrz. miało miejsce w sali sesyjnej budynku Octopus. Poza przedstawicielami rady sołeckiej Jelonek i naszym zarządem oraz kilkoma radnymi (A.Ankiewicz, J.Pągowska, l.Koźlicka, T.Sztolcman, niżej podpisany), obecni byli p-le stowarzyszenia „Lokalni”oraz właściciele nieruchomości – bracia Jesske. W spotkaniu można było brać udział w formule on-line. Łącznie brało udział ok. 15 osób. W ubiegłym roku odbyły się już dwie wcześniejsze dyskusje przy dwukrotnym wcześniejszym wyłożeniu  projektu MPZP, do których również składaliśmy wnioski w imieniu mieszkańców wraz z Radą Sołecką Jelonka. W ponad godzinnej dyskusji większość obecnych zgodziła się, że proponowane rozwiązanie komunikacyjne (połączenie z ul.  Sosnową) jest nie do przyjęcia nie tylko dla mieszkańców osiedla grzybowego ze względu na co raz bardziej zatłoczoną ulicę Sosnową. Przypomniano, że od 1 października dodatkowo przez tę ulicę uruchomiono linie autobusową. Plan ten jest dostępny w UG do 21 stycznia br. a do  7 lutego możliwe jest złożenie uwag do zaprezentowanej wersji MPZP. Zarząd osiedla w porozumieniu z sąsiednimi samorządami oraz stowarzyszeniem „Lokalni” wypracuje wspólne formalne stanowisko uwzględniające uwagi naszych mieszkańców, przede wszystkim w zakresie zaproponowanego układu komunikacyjnego.

w imieniu zarządu osiedla

Jarosław Dudkiewicz, przewodniczący