Objęcie mandatu radnego 20 grudnia 2021

Uprzejmie informuję, że na XXX sesji Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2021 r. po złożeniu ślubowania, objąłem mandat Radnego Gminy Suchy Las obecnej kadencji. Funkcje tę będę pełnić wraz ze stanowiskiem przewodniczącego zarządu osiedla grzybowego.

Bardzo dziękuję mieszkańcom za okazane zaufanie i dowody wsparcia.

Jarosław Dudkiewicz

jaroslaw.dudkiewicz@suchylas.pl

+48 666 845 466