Problem utrzymania ulicy Złotnickiej – pismo do ZDP

 Pismo do ZDP i Urzędu Gminy w sprawie utrzymania zimowego ciągów pieszych i w okresie letnio-jesiennym chodnika i poboczy ulicy Złotnickiej (droga powiatowa).

Do Leszek Garwacki
Dyr. d/s utrzymania ruchu ZDP Poznań
DW: Urząd Gminy Suchy Las, Rada Gminy Suchy Las
sprawa dot.: utrzymania ciągów pieszo-rowerowych w obrębie ulicy Złotnickiej w Złotnikach (Suchy Las).
Szanowny Panie Dyrektorze;
Zwracamy się do Państwa z prośbą o zainteresowanie się konkretnym problemem, który w minionym roku, w sposób często bardzo dramatyczny, objawił się w najbliższym sąsiedztwie naszego osiedla – dużej jednostki administracyjnej w obrębie gminy Suchy Las.
Z początkiem 2021 roku uruchomiona została PKM (kolej metropolitarna) z ważnymi dla mieszkańców przystankami ZŁOTNIKI – GRZYBOWE zlokalizowanymi przy skrzyżowaniu z tą ulicą.
Sama inicjatywa uruchomienia PKM nie podlega żadnej dyskusji, jest cenna i z pewnością uzyskała szeroką akceptację także mieszkańców Suchego Lasu a w znacznej części także naszych mieszkańców prawie 2 tysięcznego osiedla. Jesteśmy zlokalizowani w najbliższym sąsiedztwie tego miejsca a działania promujące i zachęcające do korzystania z tej formy komunikacji publicznej spowodowały, że stworzyły się bardzo intensywne ciągi pieszo-rowerowe, których głównym elementem jest chodnik po południowej stronie ul. Złotnickiej (od torów kolejowych aż do ulicy Obornickiej).  Ilość osób korzystających z tych chodników znacznie wzrosła i wciąż rośnie. Po północnej stronie tej ulicy znajdują się także liczne firmy i instytucje, z których korzystają lub pracują licznie także nasi mieszkańcy (np. kilkadziesiąt dzieci uczęszcza do lokalnego przedszkola).
Niestety, jako samorząd lokalny otrzymujemy co raz więcej niepokojących sygnałów od naszych mieszkańców, i nie tylko, o tworzeniu się bardzo wielu niebezpiecznych sytuacji dla osób korzystających z tego chodnika. W okresie zimowym w czasie sporych opadów śniegu, praktycznie brak jest bieżącego utrzymywania tego chodnika w jako takim stanie – nie jest odgarniany śnieg (patrz zdjęcia), nie ma żadnego posypywania środkami przeciw śliskości nawierzchni; w okresie jesiennym zalega na powierzchni sporo gnijących i mokrych liści; zauważamy też praktycznie tylko 1-2 razy do roku docinanie zieleni na poboczach, co znacznie utrudnia widoczność co raz ruchliwszych skrzyżowań.
Trzeba dodać, że po uruchomieniu linii autobusowej nr 901 przez ulice Muchomorową /  Złotnicką; w/w sytuacje dodatkowo powodują jeszcze większe zagrożenie.
W wyniku interwencji naszego zarządu, lokalne służby (Zakład Gospodarki Komunalnej z Suchego Lasu) dokonały grzecznościowo kilku interwencji, ale sprawa nie jest rozwiązana systemowo, a odpowiedni referat komunalny UG odsyła nas w tej sprawie do Państwa.
Oddzielnym tematem jest problem braku fragmentu ciągu pieszego w ulicy Muchomorowej (pomiędzy ul. Łabędzią a Złotnicką), co zmusza osoby piesze, w tym osoby z wózkami do schodzenia pod poruszające się samochody w rejonie skrzyżowania Łabędzia/ Muchomorowa i dalej Złotnicka. Obecnie ruch w tym rejonie znacznie się w ciągu minionego roku zwiększył a dodatkowo został spotęgowany uruchomieniem w tym miejscu wspomnianej linii autobusowej. Wydaje się, że dobudowanie po obu stronach ul. Muchomorowej stosunkowo niewielkiej powierzchni chodników, jest tu sprawą pilna i oczywistą. W tej sprawie będziemy zabiegać o odpowiednie działania w naszej gminie.
Reasumując: uprzejmie prosimy o przekazanie odpowiedzi czy służby powiatowe odpowiedzialne za bieżące utrzymanie tego ciągu pieszo-rowerowego ul. Złotnickiej, będą miały zmienione zakresy obowiązków, które umożliwią taką częstotliwość interwencji związanych z utrzymaniem tej nawierzchni porównywalną do działań służb gminnych i przez to uniknięcie niebezpiecznych sytuacji przez cały rok, a szczególnie w okresie zimowym? Czy w przypadku braku odpowiednich możliwości technicznych, czy jest możliwym „zlecenie” bieżącego utrzymania tej nawierzchni przez nasze służby gminne w ramach oddzielnego porozumienia?

Jarosław Dudkiewicz

zarząd osiedla grzybowego

10 stycznia 2022, Złotniki, Suchy Las

SKMBT_C36422011116390