Sprawa ul. Złotnickiej – odp. ZDP

Odpowiedź Zarządu Dróg Miejskich z 28.01 na pismo zarządu z 08.01. br. (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2022/01/problem-utrzymania-ulicy-zlotnickiej-pismo-do-zdp/)

WD.4351.1