Świadczenie pielęgnacyjne

Zmienia się kwota świadczenia pielęgnacyjnego, która od nowego roku będzie wynosić UWAGA☝️ 2119zł.
Należy się ona opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych jednak trzeba spełnić określone warunki.
? opiekun musi być bezrobotny
? podopieczny musi być najbliższą rodziną
? podopieczny musi posiadać znaczny stopień niepełnosprawności potwierdzony orzeczeniem ZUS KRUS MSWiA lub przez Powiatowy zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.
?Opiekunowie którzy otrzymują świadczenie w wys 620zł mogą starać się o podwyższenie tej kwoty.
#świadczeniepielęgnacyjne #pomoc #opiekun #osobaniepełnosprawna #mops #gops #PFRON #wózekinwalidzki #łóżkorehabilitacyjne